Chiến lược đa dạng mô hình bán lẻ của AEON Việt Nam #2 #2

Năm thứ 11 hoạt động, AEON Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa mô hình kinh doanh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu thành “nhà bán lẻ hàng đầu”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *