Cửa thuỷ lực 2 cánh có vách cố định APG-TL 2CV

Liên hệ

  • Vách kính mặt dựng được sử dụng nhiều trong các công trình kiến trúc cao tầng hiện nay.
  • Nâng tầm thẩm mỹ và tiện ích cho các công trình tầm trung như nhà hàng, khách sạn, showroom cho đến những tòa nhà chọc trời như cao cốc văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, trụ sở… trở nên cao cấp hơn

Mô tả

<h3><strong>Thông số kỹ thuật</strong></h3>
<ul>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nhôm bản 65×120, 52×100, 52×73, 65×100…\nR= 800\nChiều lốc: Chiều kính cong\nMàu sắc: Café, Ghi, Trắng,…\nNhôm: Nhập khẩu, Nhôm trong nước\n&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>Nhôm bản 65×120, 52×100, 52×73, 65×100…
</span></li>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nhôm bản 65×120, 52×100, 52×73, 65×100…\nR= 800\nChiều lốc: Chiều kính cong\nMàu sắc: Café, Ghi, Trắng,…\nNhôm: Nhập khẩu, Nhôm trong nước\n&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>R= 800
</span></li>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nhôm bản 65×120, 52×100, 52×73, 65×100…\nR= 800\nChiều lốc: Chiều kính cong\nMàu sắc: Café, Ghi, Trắng,…\nNhôm: Nhập khẩu, Nhôm trong nước\n&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>Chiều lốc: Chiều kính cong
</span></li>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nhôm bản 65×120, 52×100, 52×73, 65×100…\nR= 800\nChiều lốc: Chiều kính cong\nMàu sắc: Café, Ghi, Trắng,…\nNhôm: Nhập khẩu, Nhôm trong nước\n&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>Màu sắc: Café, Ghi, Trắng,…
</span></li>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Nhôm bản 65×120, 52×100, 52×73, 65×100…\nR= 800\nChiều lốc: Chiều kính cong\nMàu sắc: Café, Ghi, Trắng,…\nNhôm: Nhập khẩu, Nhôm trong nước\n&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>Nhôm: Nhập khẩu, Nhôm trong nước
</span></li>
</ul>
<h3><strong> Mô tả chi tiết</strong></h3>
<ul>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sử dụng máy lốc kéo, công suất 40T. Sử dụng nhôm nhập khẩu hoặc nhôm trong nước. Đối với cung lốc có bán kính từ 600 – 800 phải sử dụng nhôm chưa hóa già. Đối với cung lốc trên 800 sẽ sử dụng nhôm đã hóa già. Sai số kỹ thuật +-5mm. Riêng phần Đế + Nắp với bán kính nhỏ hơn 1200mm sẽ phải sử dụng nhôm chưa hóa già.&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>Sử dụng máy lốc kéo, công suất 40T. </span></li>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sử dụng máy lốc kéo, công suất 40T. Sử dụng nhôm nhập khẩu hoặc nhôm trong nước. Đối với cung lốc có bán kính từ 600 – 800 phải sử dụng nhôm chưa hóa già. Đối với cung lốc trên 800 sẽ sử dụng nhôm đã hóa già. Sai số kỹ thuật +-5mm. Riêng phần Đế + Nắp với bán kính nhỏ hơn 1200mm sẽ phải sử dụng nhôm chưa hóa già.&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>Sử dụng nhôm nhập khẩu hoặc nhôm trong nước. </span></li>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sử dụng máy lốc kéo, công suất 40T. Sử dụng nhôm nhập khẩu hoặc nhôm trong nước. Đối với cung lốc có bán kính từ 600 – 800 phải sử dụng nhôm chưa hóa già. Đối với cung lốc trên 800 sẽ sử dụng nhôm đã hóa già. Sai số kỹ thuật +-5mm. Riêng phần Đế + Nắp với bán kính nhỏ hơn 1200mm sẽ phải sử dụng nhôm chưa hóa già.&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>Đối với cung lốc có bán kính từ 600 – 800 phải sử dụng nhôm chưa hóa già. </span></li>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sử dụng máy lốc kéo, công suất 40T. Sử dụng nhôm nhập khẩu hoặc nhôm trong nước. Đối với cung lốc có bán kính từ 600 – 800 phải sử dụng nhôm chưa hóa già. Đối với cung lốc trên 800 sẽ sử dụng nhôm đã hóa già. Sai số kỹ thuật +-5mm. Riêng phần Đế + Nắp với bán kính nhỏ hơn 1200mm sẽ phải sử dụng nhôm chưa hóa già.&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>Đối với cung lốc trên 800 sẽ sử dụng nhôm đã hóa già. Sai số kỹ thuật +-5mm. </span></li>
  <li><span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sử dụng máy lốc kéo, công suất 40T. Sử dụng nhôm nhập khẩu hoặc nhôm trong nước. Đối với cung lốc có bán kính từ 600 – 800 phải sử dụng nhôm chưa hóa già. Đối với cung lốc trên 800 sẽ sử dụng nhôm đã hóa già. Sai số kỹ thuật +-5mm. Riêng phần Đế + Nắp với bán kính nhỏ hơn 1200mm sẽ phải sử dụng nhôm chưa hóa già.&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:13249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:0,&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Cambria&quot;,&quot;16&quot;:12}”>Riêng phần Đế + Nắp với bán kính nhỏ hơn 1200mm sẽ phải sử dụng nhôm chưa hóa già.</span></li>
</ul>

Cần tư vấn